Paul Kagame News Forums Rwanda and Burundi Voices ABACUNGUZI BA FDLR/FOCA Reply To: ABACUNGUZI BA FDLR/FOCA

#1713

NZAHAGARARA HEJURU Y’UMUNARA AHO NDINDIRA(HABAKUKI 2:1)1. Telephone yawe ifata réseaux bitewenaho uri ugereranije nato umunara uri; amaso yawe azareba kure bingana n’umurebure bw’umunara uhagazeho;2. Iyo uhamagaye, ijwi ryawe ryumvikana, bitewe naho uhagaze;3. kuboneka kwawe bizaterwa naho uhagaze;4. kumvirwa kwawe kuzaterwa naho uhagaze;5. Aho uhagaze hararuta agaciro uko uhagaze;6. Aho uhagaze niho haha agaciro uko uhagaze7. Aho urindiye niho haha agaciro ico urindiriye;8. Uwo urindiriye arakomeye kuruta icourindiriye;9. Guhagarara nabi ariko uhagaze aheza, bifite agaciro kuruta guhagarara neza ariko uhagaze ahabi;10. Aho gutunga imodoka nshasha mumuhanda ushaje, ahubwo notunga imodoka ishaje mumuhanda mushya;11. Yesu ati” ntawatera ikiremo gishya ku mwenda ushaje;12. Agaciro kinzu kareberwa kuhantu yubatswe kuruta uko yubatswe;13. Ikibanza kirahenze kuruta inzu;14. Kimwe mubyingenzi bigena umusaruro w’abahinzi ni umurima ( aho bahinze);15. Amakosa yose wokorera aho wagenewe kuba araruta agaciro ibyitwa ibyiza byose wokorera aho utagenewe kuba;16. Icyiza gikorewe aho kitagenewe gukorerwa ni ikibi;16. Ikintu cyose iyo kivuye aho cyagenewe kuba kiba gipfuyeN.B:1. Nihe urindiriye Imana? nuwuhe munara urindiraho? urihehe?2. Harinzira ugomba kureka gucamo nimba wifuza guhura n’Imana(ubusambanyi,­ ubujura, uburyarya, uburiganya, ubwicanyi, urwango, amagambo mabi, gusebanya, nibindi)3.Nimba mubyago urimo ucamo ntabyaha ukoreramo, urahirwa.4. Ongera Ushake mumaso y’Imana nokubaho kwayo, ongera ibihe byo gusenga, guterana nabera ndetse no gusoma Ijambo ry’Imana.5. Muri Yesu Kristo nicyo kibanza gikwiriyeHAGARARA HEJURU Y’UMUNARA UTEGEREZE IMANA IRAJE IGUTABARE Habwa Umugisha Albert Muhumure.

Criminal Paul Kagame