Paul Kagame News Forums Autocratic Leadership Rwandan Army Trained in Best Military Academies Reply To: Rwandan Army Trained in Best Military Academies

#1570

Toto mu kibazo co gucapa.
Umwigisha yababwiye ngo buri munyeshure acape ico ashaka, baracapa hama hageze gutanga impapuro, Toto atanga urupapuro ataco yacafyeko.
Umwigisha aramubaza ati: “Toto wacafye iki?”.
Toto nawe ati: “nacafye Imana!”
Umwigisha ati: “iyo Mana iri he ko mbona ku rupapuro ata na kimwe kiriko?”
Toto asubizayo ati: “none ntuzi yuko Imana Itiyereka abanyavyaha!!!”

Criminal Paul Kagame